02.04.2023 - 09.04.2023

Turnusy rehabilitacyjne są dla wielu osób z niepełnosprawnościami kluczowym elementem poprawy jakości życia i funkcjonowania na co dzień. Niestety, koszty związane z uczestnictwem w takich wyjazdach mogą być dla niektórych nieosiągalne. Właśnie dlatego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje możliwość uzyskania dofinansowania na turnus rehabilitacyjny. W tym artykule dowiesz się, jak przejść przez cały proces aplikowania o wsparcie finansowe na turnus rehabilitacyjny z PFRON.

 1. Co to jest PFRON i jakie ma cele?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to instytucja, której głównym celem jest wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundusz ma na celu finansowanie programów, projektów i innych form wsparcia, które przyczyniają się do poprawy jakości życia i integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem społecznym. Jednym z takich form wsparcia jest dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

 1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?

Dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny z PFRON może otrzymać każda osoba niepełnosprawna, która spełnia następujące kryteria:

 • Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • Nie korzystała z dofinansowania PFRON na turnus rehabilitacyjny w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • Mieszka na terenie Polski.
 1. Jakie rodzaje turnusów rehabilitacyjnych są objęte dofinansowaniem?

PFRON oferuje dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne w różnych formach, takich jak:

 • Turnusy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • Turnusy dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych,
 • Turnusy dla osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo,
 • Turnusy dla osób niepełnosprawnych pracujących na własny rachunek.
 1. Jakie są kroki, aby uzyskać dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny z PFRON?

Krok 1 - Zgłoszenie na turnus rehabilitacyjny 

Aby ubiegać się o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny z PFRON najpierw musisz znaleźć dla siebie odpowiedni turnus i wstępnie zarezerwować pobyt (potwierdzenie rezerwacji dołączysz później do składanego wniosku). Szczegóły o turnusach rehabilitacyjnych nad morzem organizowanych przez Szlak Bursztynowy znajdziesz tutaj. Rezerwacje na turnusy rehabilitacyjne przyjmujemy pod numerem 59 814 60 57. Udzielamy również pomocy w uzyskaniu dofinansowania.

Krok 2 - Wypełnienie wniosku o dofinansowanie 

Następnie musisz wypełnić wniosek o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek powinien zawierać informacje o osobie niepełnosprawnej, rodzaju turnusu, organizatorze oraz kosztach uczestnictwa. W tym miejscu warto dodać, że wnioski o dofinansowanie w znakomitej większości przypadków należy złożyć nie bezpośrednio w oddziale PFRON, a poprzez PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) czy MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) właściwy dla twojego miejsca zamieszkania.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej PFRON, wypełnić go na platformie SOW internetowo lub uzyskać wniosek właśnie w miejscowym oddziale PCPR lub MOPS.

Krok 3 - Zebranie dokumentów 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • umowę z organizatorem turnusu rehabilitacyjnego (lub potwierdzenie rezerwacji),
 • zaświadczenie o nieotrzymaniu dofinansowania na turnus rehabilitacyjny z PFRON w ciągu ostatnich 12 miesięcy (jeśli dotyczy).

Krok 4 - Złożenie wniosku i dokumentów 

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do właściwego oddziału jednostki, która obsługuje przyznawanie dofinansowań (PCPR, MOPS). Terminy składania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej lokalnej instytucji, Funduszu oraz w placówkach PFRON.

Krok 5 - Oczekiwanie na decyzję 

Po złożeniu wniosku należy poczekać na decyzję PFRON. Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest na podstawie kryteriów określonych przez Fundusz, takich jak stopień niepełnosprawności, sytuacja materialna osoby ubiegającej się o wsparcie czy dostępność środków.

Krok 6 - Otrzymanie dofinansowania 

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, PFRON przyzna dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny. Wysokość dofinansowania zależy od indywidualnej sytuacji osoby niepełnosprawnej oraz od rodzaju turnusu. Dofinansowanie może pokryć od około 40% do nawet 90% kosztów uczestnictwa w turnusie. Zwykle zależy to od terminu w jakim odbywa się turnus. Najkorzystniejsze cenowo turnusy organizowane są w kwietniu oraz październiku. Dofinansowanie stanowi od 20% do 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. 

 1. Ważne informacje i wskazówki
 • Dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny z PFRON jest przyznawane jednorazowo. Po skorzystaniu z dofinansowania, kolejny wniosek można złożyć dopiero po upływie 12 miesięcy.
 • Dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny z PFRON nie wyklucza możliwości uzyskania wsparcia z innych źródeł, takich jak środki z NFZ, samorządów lokalnych czy organizacji pozarządowych. Warto sprawdzić dostępne możliwości dofinansowania i skorzystać z nich w miarę możliwości.

·       W przypadku otrzymania dofinansowania na turnus rehabilitacyjny, warto pamiętać o obowiązku przedłożenia sprawozdania z przebiegu turnusu oraz udokumentowania wydatków. Sprawozdanie powinno być złożone w wyznaczonym terminie po zakończeniu turnusu, zgodnie z wymaganiami PFRON.

·       Jeśli planujesz uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym razem z opiekunem, PFRON może również przyznać dofinansowanie na jego udział w turnusie. W takim przypadku, warto dodać informacje o opiekunie oraz jego kosztach uczestnictwa do wniosku o dofinansowanie.

·       Aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania na turnus rehabilitacyjny z PFRON, warto zadbać o staranne wypełnienie wniosku oraz zebranie wszystkich wymaganych dokumentów. Dokładne przestrzeganie procedury i terminów może wpłynąć na szybsze rozpatrzenie wniosku i przyznanie dofinansowania na turnus.

Uzyskanie dofinansowania na turnus rehabilitacyjny z PFRON może znacznie zmniejszyć obciążenie finansowe związane z uczestnictwem w takim wyjeździe. Dzięki temu, osoby niepełnosprawne mają szansę na poprawę jakości życia i zwiększenie swoich możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Warto zatem poznać procedury ubiegania się o wsparcie finansowe od PFRON i skorzystać z tej możliwości. Pamiętaj, że starannie wypełniony wniosek oraz zebranie wszystkich wymaganych dokumentów zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Życzymy powodzenia w staraniach o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny!

W razie pytań pozostaje do dyspozycji pod numerem 59 814 60 57.

Do zobaczenia w Jarosławcu!

 

fot. freepik.com